Pågående projekt

Tomtutredning kv Sjömärket
Fasader kv Snickaren
Tillbyggnad bostadshus på Lilla Vallen
Ombyggnad industri och kontor Västra mark
Ombyggnad av lägenheter i Rottne
Ombyggnad av bostadshus på Öster
Om- och tillbyggnad fritidshus i Blekinge
Tillbyggnad fritidshus i Åhus
Tillbyggnad villa på Högstorp
Fritidshus djupvik, Öland
Tingshuset i Ljungby, om- och tillbyggnad
Tomtutredning Evedal
Pooldäck mm Tixatorp
Tomtutredning Sandsbro
Tillbyggnad villa Östra Lugnet
Ombyggnad villa i Kalvsvik
Fritidshus på udde i Vittsjön
Ombyggnad av bostadshus på Väster