Hem

Bjerler & Thedin arkitekter, Växjö

 

Ylva och Nico

arkitektritat fritidshus, Bjerler & Thedin arkitekter

 

 

Bjerler & Thedin arkitekter är ett Växjöbaserat arkitektkontor med två arkitekter, Ewa Bjerler och Olof Thedin. Vi arbetar med alla olika typer av byggnadsprojekt. Alla ritningar vi gör är handritade. Projekten görs alltid i dialog med beställaren. Ska du bygga nytt, bygga om eller bygga till, så hjälper vi dig med rådgivning, skisser och bygglovritningar. Vi hjälper dig med husets placering och tomtens disponering. Vill du ha hjälp med inredning eller färgsättning så hör av dig. Vi lyssnar innan vi ritar. Att se samband och helheter är viktigt. Geniala lösningar på frågeställningar ni funderat länge på, är vår specialitet. En bra lösning på ditt husproblem kan höja värdet på din fastighet. Vi ställer vår mer än fyrtioåriga yrkeserfarenhet till ditt förfogande.

Från Ölands alvar i öster till Kosters klippor i väster, från Örnsköldsvik i norr till Simrishamn i söder har vi ritat byggnader.

Bra arkitektur är alltid summan av helhet och delar. Vi har under alla år arbetat med allt från översiktsplaner, områdesplaner, detaljplaner, tomtutredningar och programskisser, till byggnadslovshandlingar, förfrågningsunderlag, detaljritningar, färgsättningar och inredningar. Under åren som vi arbetade på K-Konsult och ArkitektBolaget var vi med om att vinna ett stort antal arkitekttävlingar och har också fått ta emot ett stort antal arkitekturutmärkelser och byggnadspriser.

Ambitionen i vårt företag, Bjerler & Thedin arkitekter, är bland annat att med hjälp av vår erfarenhet kunna bistå alla som inte är vana vid att hantera byggnadsärenden att kunna genomföra sina drömmar.

 

Redan för mer än fyrahundra år sedan formulerade Palladio nedanstående tankvärda ord:

”Innan man begynner bygga, bör man noggrant genomtänka varje del av byggnaden i plan och fasad. Vid varje bygge är det nödvändigt att aktgiva på trenne ting, utan vilka ingen byggnad förtjänar att prisas. Dessa äro: nyttan, hållbarheten och skönheten.”

Vi arbetar utifrån hans devis. Under senare år har betydelsen av hållbarheten blivit allt tydligare. Vi arbetar med en ekologisk helhetssyn i alla våra projekt. Skönheten är en förutsättning för långsiktig, historisk hållbarhet.

 

För varje genomfört uppdrag skänker vi pengar till Läkare utan gränser.

 

 

Foton på hemsidan: Anders Bergön, Ewa Bjerler & Olof Thedin